ClearWater Recycling System

Biologisk nedbrytning av föroreningar i ett helt slutet system förhindrar alla typer av föroreningar i naturen samt uppfyller EU Water Framework Directive så väl att vi uppfyller tom EU: s badvatten Standard (76/160 / EEG) efter reningen av våra specialdesignade mikroorganismer

Plenty of pressure at Swallow Hall GC

Plenty of pressure at Swallow Hall GC

Se filmen;

 

.

Se även tillverkarens hemsida HÄR –>